Wanneer kom ik in aanmerking voor en vuurwapenverlof?

Dit is vooral een kwestie van geduld en het niet hebben van criminele antecedenten...

Wanneer u bij ons lid wordt krijgt u de status van aspirant. U bent dus nog geen (hoofd) lid, dat is pas aan de orde wanneer de aspirantenperiode voorbij is. De duur van deze periode hangt met name af of u al eerder bij een schietvereniging lid bent geweest. Is dit niet het geval dan is de aspiranten periode 6 maanden welke ook wettelijk is vastgelegd. Bent u al eerder lid geweest van een schietvereniging dan is deze termijn uiteraard korter, afhankelijk van ervaring en houding beslist het bestuur over de toetreding tot onze vereniging.

Wanneer u eenmaal (hoofd) lid bent begint de teller te lopen. Pas een jaar na ingang van het hoofdlidmaatschap bij een erkende Nederlandse schietvereniging komt u in aanmerking voor uw eerste verlofaanvraag. Twee extra voorwaarden voor de aanvraag zijn dat u de leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt en dat u minimaal 18 schietbeurten kunt overleggen. Bij de aanvraag dient u tevens een referenten en inlichtingenformulier te overleggen, deze kunt u hier downloaden.

Voor wat betreft de aan te schaffen wapens gelden ook de nodige beperkingen. U kunt in het eerste jaar slechts een wapen aanschaffen welke geschikt is voor Olympische disciplines welke u binnen de vereniging kunt beoefenen. Dit komt kort gezegd neerkomt op een klein kaliber pistool of revolver, een klein kaliber grendelgeweer (geen semiautomaat) of, in geval van het kleiduivenschieten, een dubbelloops hagelgeweer.

Wanneer er na controle door politie geen factoren zijn waardoor u een wapenverlof zou kunnen worden geweigerd dan wordt het verlof uitgereikt mits u beschikt over een wapenkluis welke verankerd is binnen u woning. De ambtenaar van afdeling Korpscheftaken (Bijzondere wetten) komt dit ter plekke controleren.

Wanneer dit in orde is bent u de trotse eigenaar van uw eerste vuurwapen en bijbehorend papierwerk, wees er zuinig op!