Schieten een lange historie kent?

Een lange, roerige voorgeschiedenis.

Het schieten kent een lange geschiedenis en rijke historie waarvan de meeste mensen maar weinig weten.

Als je zegt dat je aan schietsport doet dan kijken mensen je vaak ongelovig aan. Alsof je net uit een ruimteschip bent gestapt... als hedendaagse schutter raak je er wel aan gewend op den duur.

De reacties zijn ook wel enigszins te begrijpen. De moderne, verstedelijkte westerling komt simpelweg weinig meer in aanraking met (vuur) wapens. Met een spelletje 'Call of duty' en een 'rondje acht uur journaal' houdt het voor de meesten wel op.

De enige bron van 'informatie' zijn vaak Hollywood films en de Main Stream Media. Deze laatste 'informatiebron' is vaak zeer ongeïnformeerd en vooral vooringenomen omtrent schietsport en wapenbezit in het algemeen. Dat maakt dat de meeste mensen een beetje een angstbeeld hebben ontwikkeld voor alles wat maar met schieten en wapens te maken heeft. Begrijpelijk, maar burgers die wapens hanteren is historisch gezien niet zo'n heel vreemd verschijnsel, enige historisch perspectief verklaart wellicht een en ander...

 

Wat historische achtergrond

In vroeger tijden keek men duidelijk anders tegen dit soort zaken aan. Over de historie van schietsport en schutterijen in Nederland is niet heel veel bekend. Je zou kunnen stellen dat de voorlopers van schietverenigingen hun oorsprong vinden in de vroegere schutterijen die destijds bestonden uit vrijwilligers die de taak hadden steden en dorpen te beschermen tegen aanvallen en opstanden. De leden trainden toen in open plekken in de stad en waren toen al per district ingedeeld. Een deel van die oude folklore vindt je nog steeds terug in de schuttersgilden die nu vooral actief zijn in Brabant en Limburg. Waar veel mensen nogal eens aan voorbij gaan is dat een van Rembrandts beroemdste werken een schuttersgilde betrof, prachtig weergegeven in het schilderij 'De Nachtwacht' die iedereen wel kent.

In vroeger tijden was het dus helemaal niet zo ongewoon dat een bepaald gedeelte van de burgerij gewapend was en in actie kon komen in geval van calamiteiten. Tegenwoordig kennen we alleen nog de Nationale Reserve (NATRES) welke vooral bestaat uit ex-dienstplichtige burgers die deze (defensieve) taken vervuld.

Op de huidige burgers hoeft gelukkig geen beroep meer gedaan te worden in het geval van calamiteiten, onrust of oorlogssituaties. Deze taak ligt nu voornamelijk bij politiediensten en beroepsmilitairen die ook beter zijn toegerust om dergelijke situaties het hoofd te bieden. De dienstplicht is alweer meer dan twee decennia is afgeschaft en het aantal burgers dat nog kennis en 'hands-on' ervaring heeft met vuurwapens is logischerwijs afgenomen. Dat wil overigens niet zeggen dat burgers vandaag de dag geen vuurwapens meer hanteren. Integendeel, er zijn nog steeds veel mensen die aangesloten zijn bij een schietvereniging vandaag de dag.

Frappant is dat aardig wat moderne Nederlandse schietverenigingen de naam 'De Vrijheid' dragen, een naam die refereert naar de roerige tijden die aan de oprichting vooraf zijn gegaan. Met name de twee grote wereldoorlogen uit het laatste decennium spoorde veel burgers en (ex) militairen aan hun schietvaardigheid op peil te houden voor het geval er weer een nieuwe oorlog uit zou breken. Veel van die burgers van weleer sloten zich aan bij een schiet- of weerbaarheidsvereniging of richten nieuwe verenigingen op die de huidige basis vormen van de ongeveer 800 schietverenigingen die Nederland nu rijk is.

Veel van de naoorlogse schietverenigingen kwamen tot bloei onder de toenmalige beschermheer van de KNSA Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Vanuit de recente oorlogservaringen deelde hij, en vele andere veteranen en oudgedienden, het gevoel dat burgers weerbaar moesten zijn in tijden van nood en tegenspoed. Veel van de huidige schietverenigingen zijn ontstaan tegen deze achtergrond. Meer dan 70 jaar na de laatste grote oorlog die Europa teisterde zijn de tijden, en ook de vorm van de moderne schietvereniging, drastisch veranderd. Gelukkig zijn de huidige tijden een stuk rustiger en is de oorspronkelijke noodzaak tot weerbaarheid naar de achtergrond verdrongen. De huidige schutters zijn over het algemeen recreanten, hobbyisten, jagers en wedstrijdschutters die zich kunnen bekwamen in een keur aan schietdisciplines die we vandaag de dag kennen.

Moderne Tijden

De moderne mens heeft, in tegenstelling tot zijn voorouders, objectief gezien veel meer vrije tijd dan voorheen. Dat we gevoelsmatig steeds meer tijd te kort komen zullen velen beamen en menigeen is daarom naarstig op zoek naar naar een escape om even tot rust te komen en met gelijkgestemden samen te zijn. Een schietvereniging, net zoals zo vele andere sportverenigingen in Nederland, vervuld deze rol bij uitstek. Veel van de moderne schietverenigingen hebben dan ook een hechte groep leden en kennen een rijk verenigingsleven. 

Vandaag de dag kennen we meer dan 100 verschillende schietsportdisciplines en worden er op landelijk niveau verschillende kampioenschappen gehouden onder auspici├źn van verschillende overkoepelende organen. Belangrijkste schietsportorgaan is de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) waar veel schietverenigingen bij aangesloten zijn. De KNSA regelementeerd onder andere olympische diciplines zoals kleinkaliber pistool, klein kaliber geweer en het kleiduiven schieten. Daarnaast reglementeerd de KNSA ook een groot aantal landelijke schietsportdisciplines zoals militair pistool en militair geweer.

Naast de KNSA kennen we ook de Nederlandse Parcoursschutters Associatie (NPSA) welke de meer dynamische schietsport disciplines vertegenwoordigd. Ook de Association for Practical Shooting (APS-DSR) bestaat al weer meer dan 20 jaar en legt zich toe op dynamische geweer disciplines onder de noemer 'Dynamic Service Rifle'.

Verder kennen we de Action Shooting Nederland (ASN), een organisatie die zich voornamelijk richt op actie- en staalschieten.

Zoals reeds genoemd bestaan de schuttersgilden nog steeds en is de 'Dutch Western Shooting Association' (DWSA) actief die schietevenementen organiseert omtrent het thema van historische wapens.

We kunnen dus wel stellen dat er op schietsportgebied veel te doen is in Nederland maar dat de meeste activiteiten zich aan het oog van het grotere publiek onttrekken. Onbekend maakt vaak onbemind en dat is jammer want de schietsport is een echte breedtesport met vele facetten, is geschikt voor jong en oud en je kan er een heel leven mee door. Dus laat uw vooroordelen en angst varen en loop eens bij een schietvereniging binnen wanneer het kriebelt, misschien houdt u er wel een leuk en ontspannend tijdverdrijf aan over!