2013 - 2014 Investeren...

In 2014 hebben we aardig wat investeringen gedaan, zowel in apparatuur als onze in statuten en huishoudelijk reglement

 

In 2013 kwamen we tot de conclusie dat we vrij veel verenigingswapens in de kluis hadden liggen. Door allerlei redenen was het arsenaal best gegroeid in de loop der jaren en de kluis puilde uit met van alles en nog wat.

Bestuur besloot een en ander te rationaliseren en vooral de hele oude, incourante bakken op te ruimen en wat modernere wapens aan te schaffen.

Onze hele oude .22 revolvers hebben we  uiteindelijk toch maar naar de sloop gebracht want die leveren niets meer op vandaag de dag.
Ze hebben ons jaren lang goed gediend maar verenigingswapens hebben een hard leven en gaan dus niet eeuwig mee.
 
Omdat onderdelen voor die oude brikken best schaars zijn strippen we de niet vergunningplichtige onderdelen er af zodat we daar andere verenigingsleden en / of schutters mee kunnen helpen mocht een van de persoonlijke wapens de geest geven.
Van de oude revolvers worden de kast, loop en trommel ingeleverd bij een wapenhandelaar en gaan de skeletten richting de smeltoven.
 
De foto links laat goed zien hoe ze er bij liggen vlak voordat ze worden afgevoerd....

 

 

 
Naast de revolvers is ook de .44 Magnum Ruger karabijn  naar de Hoogovens gegaan. Een gescheurde kast bezegelde het lot van deze, in Nederland vrij zeldzame, karabijn uit 1971. Aardig detail : De karabijn diende in vroeger tijden als back-up in een abattoir en is via onze voormalige voorzitter in het verenigingsarsenaal beland.
 

Veel andere, in onbruik zijnde wapens, zoals een mooie Colt Python uit de jaren 60 hebben we aan liefhebbers doorverkocht om ruimte te maken voor wat nieuwer spul. I.v.m. de wijzigingen in de circulaire 2013 werd het noodzakelijk om vooral betere klein kaliber wapens op het verlof te laten zetten. Inmiddels hebben we een mooie CZ .22 karabijn en S&W M&P 22 pistool in gebruik.

De nieuwe Circulaire stelde eveneens de eis om als schietvereniging gecertificeerd te moeten zijn per 1-1-2015. De certificering zelf behelst een scala aan eisen, aandachtspunten en gedragscodes waar een schietvereniging aan moet voldoen. Aan de hand daarvan meende het bestuur nog eens kritisch naar de statuten + huishoudelijk reglement te kijken. Vele artikelen bleken verouderd en een grondige revisie van de statuten werd dan ook doorgevoerd.

Voor een statutenwijziging hadden we best wat stemmen nodig en gelukkig konden we op onze ledenvergadering van 2014 een record aantal leden verwelkomen! De statuten werden goedgekeurd dus we konden met een gerust hart de certificeringsaanvraag gaan doen.

Naast aanpassing van al het papierwerk moest ook de kogelvanger een opknapbeurt krijgen. De baan wordt zoals gezegd veel gebruikt en deze raakt op den duur vol met alle afgeschoten projectielen. De kogelvanger zelf is een stalen plaat en onderin werd er tot nu toe gebruik gemaakt van zand. Zand is uitstekend om projectielen te stuiten maar het is zwaar en stoft behoorlijk.

Bij de woningbouwvereniging van wie we de baan huren hebben we geopperd om ook eens naar granulaat te kijken. Dit is lichter in gewicht en makkelijker te zuiveren van alle troep die er op den duur in gaat zitten. Die wens werd gehonoreerd en verschillende bulkzakken met granulaat zijn inmiddels in de kogelvanger gestort.

Overigens een klusje waar we deze keer gelukkig onderuit gekomen zijn. Een kogelvanger uitruimen is niet echt een leuke klus want het zand moet bijna met een pikhouweel los gehakt worden om het eruit te kunnen scheppen, zo vast zit alles als er jaren lang geschoten is.

Het nieuwe granulaat was echt een mooie uitkomst want het stoft veel minder en is waarschijnlijk veel makkelijker schoon te houden dan het zand wat we tot nu toe gebruikten. De tijd zal het leren maar voorlopig kunnen we er weer een jaar of 4 tegen aan.

 

Al met al waren het 2 drukke jaren binnen onze vereniging waar we ook weer nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. Met alle aanpassingen en investeringen kunnen we op naar ons 20 jarig bestaan in november 2016!!